Bærekraft er selve kjernen i alt vi gjør

Volt Entreprenør er nominert til Ærekraftsprisden 2022.
– Vi er oppe mot mange sterke konkurrenter. Uavhengig om vi vinner eller ei, er vi svært fornøyde med å være blant de nominerte, forteller administrerende direktør Hallgren Gundersen.

Allerede tilbake i 2012 ble Elinstallatøren (nå Volt Elektro) sertifisert som Miljøfyrtårn. Etter hvert som Volt-konsernet har vokst fram, har det å tenke bærekraftig vært en viktig brikke for konsernet. Derfor var det også en selvfølge at alle selskapene i Volt-konsernet skulle bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

– Vi tar sertifiseringen vår på høyeste alvor. Å jobbe aktivt med bærekraft er noe vi har gjort i mange år, men vi mener dette er noe vi alle kan jobbe enda mer med i årene som kommer. At fokus på bærekraft vektlegges i anbudsrunder, synes vi er utrolig bra. Å tenke noe annet enn mest mulig bærekraftige løsninger på prosjektene, er nesten utenkelig, forteller Gundersen.

Små justeringer

Det er ikke nødvendigvis så mange tiltak som skal til før man begynner å jobbe aktivt ut med bærekraft enn den daglige driften. Og ute på anleggene har Volt Entreprenør godt i gang med å tenke langsiktighet i prosjektene.

– Ved å plassbygge våre bygg og anlegg og å bruke lokale entreprenører, sørger vi blant annet for lokal verdiskapning. I tillegg jobber vi for å redusere avfall og øke gjenvinningsgraden på prosjektene våre. Vi jobber også for at våre prosjekter er bærekraftig ved å inkludere naturlige systemer for energi, som sol- og jordenergi, forklarer Gundersen.

For når Volt Entreprenør skal bygge smarte bygg, har de egne arkitekter, RIV hos Volt Rør og RIE hos Volt Elektro (rådgivende ingeniører) i eget hus. Dermed er det enkelt å samarbeide for å finne de aller beste og smarteste løsningene for bærekraftige bygg.

– Vi grønndulter gjerne

Volt-konsernet følger både sertifiseringen til Miljøfyrtårn, men har også definert hvilke bærekraftsmål de skal jobbe aktivt mot.

– Flere mål går jo inn i hverandre, men vi kan ikke velge alle.

Derfor har Volt bestemt seg for å jobbe ekstra mot bærekraftsmålene som omfavner god utdanning, likestilling mellom kjønn, anstendig arbeid og økonomisk vekst, bærekraftige byer og lokalsamfunn og ansvarlig forbruk og produksjon.

– Det er disse bærekraftsmålene som akkurat nå ligger nærmest den driften vi har. Men å jobbe med bærekraft er ikke en statisk jobb. Vi ønsker å utvikle oss. Og for at vi skal kunne utvikle oss, må vi også legge litt press på våre samarbeidspartnere, sier Gundersen.

Han legger ikke skjul på at de aktivt jobber med grønndulting mot sine samarbeidspartnere.

– Ved å etterspørre mer bærekraftige løsninger, sørger vi også for at våre samarbeidspartnere finner gode og enda mer grønne løsninger på sine produkter og tjenester. Ved å sørge for at prosjektene våre har gode, bærekaftige løsninger, kan vi også hjelpe kundene våre til å velge grønne løsninger. Rett og slett fordi det er disse løsningene som skal sikre at vi har en bærekraftig framtid, sier Gundersen.

Mandag 24.okotber går ærekraftkonferansen av stabelen i Harstad.

– Det hadde uten tvil vært hyggelig med en pris for den jobben vi gjør med vårt bærekraftfokus. Uansett utfall, blir vi å fortsette og jobbe aktivt med bærekraft. For oss selv. For våre kunder. Og for vårt samfunn.

WordPress Lightbox