Velkommen til Volt Entreprenør

Vi er gjensidig avhengig av samspillet med hverandre. Det er vår indre drivkraft

Volt Entreprenør er en rendyrket totalentreprenør med tilhørighet i Nord-Norge. Vårt hovedkontor ligger i Harstad, mens vårt nedslagsfelt hovedsakelig er Vesterålen, Ofoten, Lofoten og Troms. 

Vi i Volt Entreprenør tar stolthet i å sette de større prosjektene på kartet for næringsliv og utviklere. Prosjekter som sørger for bolyst og utvikling av vårt samfunn, som skoler, barnehager, omsorgsboliger, kontor- og forretningsbygg, boliger og borettslag, flerbrukshaller, vognverksted for tog, fotballhaller med mer

Volt-konsernet består av Volt Entreprenør, Volt Bolig, Volt Elektro og Volt Rør. Sammen kan vi derfor tilby et dyktig og effektivt fagteam bestående av arkitekter, prosjektledere, snekkere, elektrikere og rørleggere i ett hus. 

Velger du oss som samarbeidspartner, sørger vi for å ivareta dine prosjektdrømmer og omsetter de til virkelighet. 

Hallgren Gundersen
Daglig leder

+47 905 18 953
hkg@volt.as

Rune Fossem
Driftssjef

+47 906 26 495
rf@volt.as