Velkommen til Volt Rør!

Vi jobber kontinuerlig for å gi de gode kundeopplevelsene.

Som erfarne fagfolk, deler vi av vår kompetanse for at du som kunde skal se og føle tryggheten i at arbeidet er av god kvalitet. Det være en god ide å overlate utskiftningen av berederen, kranen på kjøkkenet, toalettet eller prosjektene dine til oss.

VOLT Rør utfører alt av små og store VVS-oppdrag for private og næringskunder. Om du trenger å bytte varmtvannsbereder eller få installert et sprinkelanlegg i næringsbygget ditt, så kan vi hjelpe deg.

Våre rørleggere har god erfaringsbakgrunn, og kan selvsagt også hjelpe deg med å svare på spørsmål i forbindelse med renovering av våtrom.

Inkluder oss gjerne tidlig inn i prosjektene dine, så bidrar vi med vår ekspertise

Harald Nygård
Daglig leder

+47 412 30 516
hn@volt.as

Tjenester

Service

Vi utfører alt innenfor service som utskift av beredere, armaturer og generelle reparasjoner og oppgradering av vann og avløp på røranlegget ditt. 

Nybygg

Vi i Volt Rør har svært dyktige fagfolk som brenner for jobben for å finne gode løsninger for deg som vår kunde. Skal du bygge, kan det derfor være lurt å involvere oss tidlig i prosjektet. Vi utfører jobben effektivt og ivaretar helheten i prosjektet

Vi sørger for alt innenfor VVS i nybygg: 

  • Sanitæranlegg
  • Vannbåren varme
  • Varmeanlegg
Renovering av bad

Det kan være gøy å pusse opp boligen selv. Men noen ganger må man ha ekspertisen inn i oppussingen. Våtrom har en egen standard som må følges. Dersom ikke denne følges, vil ikke forsikringen din gjelde dersom noe skulle skje. Derfor er det viktig at du som pusser opp bad/våtrom, overlater jobben til håndverkere som sørger for at våtromsstandarden overholdes i prosjektet.

Du kan selvsagt kjøpe inn produkter selv. Men før du går til innkjøp, husk å involvere rørleggeren om de produktene du vurderer å kjøpe inn til renoveringen. Det kan være at det produktet du har sett for deg, ikke passer med andre deler eller ikke er designet for den bruken du ønsker. Da kan det påløpe ekstra kostnader om rørleggeren må tilpasse til de produktene du har kjøpt inn. 

Ta derfor gjerne en prat med oss når du er i planleggingsstadiet. Våre rørleggere er dedikerte fagfolk med stor kompetanse og erfaring. Enten du er usikker på hvor du skal begynne, eller har sett for deg akkurat hvordan du vil ha det, hjelper vi i Volt Rør deg til et ferdig resultat. 

Bytte varmtvannsbereder

På tide å bytte varmtvannsbereder? 

Det varierer noe hvor lang levetid en varmtvannsbereder har. I snitt sier man likevel at en varmtvannsbereder har ca. 20 års levetid. 

Eldre beredere krever også mye mer strøm for å varme opp og holde temperaturen på vannet. Her er de nye berederne mye mer økonomisk. Faktisk kan utgiftene du har på oppvarming av vann nesten halveres ved å bytte ut den eldre berederen til en ny. Med den fokusen som det har vært den siste tiden på galopperende strømpriser så er dette et viktig moment å ta med seg. Berederen der den største forbrukeren av strøm i en bolig vedsiden av oppvarmingen av boligen.

Vannet i en berederen (før det sendes ut i kranene) bør være på 70-75 grader. Dette er også anbefalt temperatur av Folkehelseinstituttet, for å hindre oppblomstring av legionella-bakterien i vannet. Har vannet i berederen vært lavere, anbefaler FHI gjennomspyling av rørene med vanntemperatur over 70 grader, da legionellabakterien dør raskt i temperaturer over 70 grader. Selv om varmen i berederen skal ligge på mellom 70-75 grader, er anbefalt blandeverdi (som er temperaturen som går ut i kranen) 38 og 55 grader.

Av flere grunner anbefaler vi ikke at du skrur ned varmen på berederen for å spare strøm. Det krever mer strøm å varme opp vann enn å vedlikeholde temperaturen. Dagens beredere har god isolasjon og holder godt på varmen i en oppvarmet bereder. 

Har du spørsmål om varmtvannsberedere eller trenger å bytte bereder hos deg, kan du ta direkte kontakt med oss i Volt rør, så hjelper vi deg. 

Lekk kran eller mindre serviceoppdrag

Vi i Volt Rør tar også alt av mindre røroppdrag for våre kunder. 

Kanskje har du en kran som lekker eller du trenger å installere en vask, kan vi selvsagt gjøre jobben for deg. 

Ta kontakt med oss også om dine små prosjekter. 

Vannbåren varme

Hvilken oppvarming skal du velge i boligen din? Elektrisk oppvarming, vannbåren varme eller kanskje varmepumpe? Eller en kombinasjon? Alle har sine fordeler og ulemper. Også bærekraft og økonomi spiller inn på hva som passer best for deg.

Vannbåren varmeanlegg er vann som varmes opp og sirkulerer i boligen via rør eller gjennom radiatorer.  En fordel med vannbåren varme er at systemet på en enkel måte kan kobles opp til flere fornybare varmekilder, som blant annet varmepumpe (også bergvarmepumpe og jordvarmepumpe), solfanger og fjernvarme. Vannbåren varmeanlegg kan kobles opp til gulvvarme, radiatorer og viftekonvektorer, som sikrer god temperatur i alle rom i boligen.

Ettersom gulv må åpnes og tilrettelegges for vannbåren varmeanlegg, ser vi ofte at våre kunder planlegger vannbåren varme når de bygger ny bolig eller totalrenoverer gammel bolig.

Varmepumpe

Det finnes flere typer varmepumper. De vanligste i dag er likevel luft-til-luft-varmepumper, grunnet sin enkle installasjon og effektivitet.

Har du vannbåren varme, kan du imidlertid ha en vann-til-luft-varmepumpe. Vann-til-luft-varmepumpe er ofte mer energieffektiv enn luft-til-luft-varmepumpe, men er noe mer kostbar å installere.

Berg- eller jordvarmepumper henter varme fra grunnfjellet eller bakken på tomten din. Borehullet er relativt lite i diameter, men kan være mellom 60 og 200 meter dypt. Varmepumpen konsentrerer varmen og distribuerer den rundt til radiatorer, gulvvarme og oppvarming av vann. Varmepumpen fungerer likt som vann-til-luft-varmepumpe, men varmen hentes fra fjell, jord, sjø eller grunnvann. Også berg- eller jordvarmepumper er mer kostbart å installere, men er til gjengjeld svært energieffektiv.

Vi i Volt Rør hjelper deg gjerne for å finne den løsningen som passer best for deg.

Sprinkelanlegg

Som en av våre tjenester, monterer vi sprinkelanlegg for våre kunder. Dette kan monteres både i bolig- og næringsbygg. 

I all hovedsak er det tre forskjellige sprinkelanlegg som kan monteres:
1: Våtanlegg
2: Tørranlegg
3: Glykoanlegg

Våtanlegg kan installeres i rom hvor det normalt ikke er fare for frost. Når sprinkelanlegget er montert, står det vanntrykk i rørene til sprinklene. Det betyr at når sprinklene blir utløst, kommer det momentant vann ut.

Tørranlegg kan installeres i rom hvor det kan bli frost. Forskjellen mellom våt- og tørranlegg er at det ikke er vanntrykk i rørene på anlegget, men lufttrykk. På den måten er det ingen fare for at rørene til sprinkelsystemet skal fryse når det er kaldt. Når sprinkelanlegget løses ut, kommer det først lufttrykk ut av sprinkelsystemet før vannet kommer innen maks 60 sekunder.

Glykoanlegg er anlegg på mindre områder, hvor det kan oppstå frost. Glykoanlegg fungerer på lik måte som tørranlegg, men i stedet for luft er rørene fylt med frostvæske som hindrer at rørene fryser.

Rammeavtaler/Serviceavtaler

Det er blitt mer og mer vanlig å opprette rammeavtaler/serviceavtaler med rørleggeren. Vi kan opprette avtaler med borettslag/sameier, bedrifter og offentlige bygg. 

Ved å inngå en slik avtale med oss i Volt Rør betyr det at vi har regelmessig kontroll hvor vi sjekker at alle VVS-installasjonene i bygget er i god stand.

Hva ligger i en serviceavtale?

En serviceavtale sørger for at rør og VVS-utstyr får det jevnlige ettersynet de behøver. En slik avtale skal i tillegg til ettersyn og service på VVS-anlegget, omhandle tiltak for en mer lønnsom drift av bygget og sikre dokumentasjon av utført vedlikehold. 

For å komme i gang med en serviceavtale anbefaler vi at vår rørlegger sammen med driftspersonell går gjennom bygget, slik at vi får utarbeidet en tilstansrapport.

Etter tilstandsrapporten er klar, avklarer vi hvilke daglige og funksjonelle tiltak som sørger for en god daglig drift. Vi setter også opp mulige tiltak som kan gjøres for å gi en mer lønnsom drift, for eksempel for lavt eller høyt vanntrykk, ujevne vann- og lufttemperaturer eller lang ventetid på varmt- eller kaldt vann. 

Hva ligger i en rammeavtale?

En rammeavtale inneholder mye av de samme elementene som en serviceavtale, men går gjerne over flere år. 

For inngåelse av rammeavtaler med offentlige bygg gelder egne regler. 

Våre produkter

Sammen med vår kjede, VVS-eksperten, kan vi tilby våre kunder et stort og velfylt sortiment innenfor VVS-produkter. Vi fører mange av de store merkene, som er kjent for svært god kvalitet.
Ta en titt på produktene vi fører.
Er du usikker eller trenger hjelp med hvilke produkter som kan passe hos deg, ta gjerne kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne videre!

Til produktene våre